Hvad koster spidsen af en jetjager

Spidsen af en jetjager koster ifølge flyvevåbnet omkring 16.000 kr. og er i virkeligheden et rør mere end det er en spids.

Spidsen af en jetjager er faktisk ikke blot en afslutning af flyet, men det rør som sidder helt foran på flyet er faktisk mere et måleredskab. Det benyttes nemlig til at finde ud af, hvor hurtigt eller hvor langsom et fly bevæger sig. Røret som udgør spidsen af en jetjager hedder et pitotrør og når jetjageren flyver, så presses luftens molekyler ind i røret og i den bagerste ende af røret kan man så måle det tryk, som bliver skabt. Så spidsen af en jetjager er faktisk et måleredskab eller i hvert fald en del af et.

Vi danskere elsker at bruge billedsprog, og der findes rigtig mange forskellige udtryk rundt omkring. “Det koster spidsen af en jetjager” er blot en af dem.
Der findes mange gode forklaringer på, hvorfor man bruge alle disse forskellige vendinger og den man oftest løber i er, at menneskerne forstår tingene bedre ved at bygge sproget op omkring billeder. Det kan være rigtig svært at forholde sig til, at det skulle være lettere at forstå, at noget koster spidsten af en jetjager frem for, at man blot siger, det er er rigtig dyrt.
Det sjove i netop dette tilfælde er, at spidsen af en jetjager i virkeligheden koster langt mindre, end de fleste går og regner med.

Så hvis man overvejer om man skal bruge udtrykket, at det koster spidsen af en jetjager eller at det koster en hel bondegård, så bør man nok bruge begrebet med bondegården 🙂

You may also like...